Już teraz w naszej ofercie. Szczegóły u sprzedawców lub w sklepie detalicznym.

Zalety produktu

  • Nowy biologiczny fungicyd , zawierający Bacillus amyloliquefaciens
  • Skuteczna ochrona przed szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową
  • Szeroka rejestracja w uprawach pod osłonami
  • Rozwiązanie przyjazne dla użytkowników, konsumentów i środowiska
  • Został zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Serifel® to zrównoważona ochrona upraw: od wymogów bezpieczeństwa żywności po stale ewoluujące szkodniki i choroby.

 Biologiczne środki ochrony roślin, zwane również „biologicznymi pestycydami” lub „biopestycydami”, oparte są na żywych organizmach, które pomagają chronić uprawy przed szkodnikami i chorobami. Biologiczne środki ochrony roślin stanowią uzupełnienie zabiegów chemicznych jako istotna część kompleksowego programu zintegrowanej ochrony przed szkodnikami (IPM). Ponieważ są one często zwolnione z klasyfikacji Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia Pozostałości (MRL), pomagają producentom w spełnieniu wymogów handlu i konsumentów – w celu dalszej optymalizacji poziomów pozostałości w uprawach.

Serifel® jest najbardziej skoncentrowanym biologicznym fungicydem na rynku.

Prawidłowo stosowany zapewnia zrównoważone rozwiązanie dla użytkowników, pracowników, konsumentów i środowiska.  Można go stosować w szerokim spektrum upraw, takich jak pomidor, papryka, bakłażan, sałaty, truskawka, porzeczka, agrest, malina, borówka czy pieczarka.

Serifel® łatwo wprowadzić do swoich programów ochrony, bez konieczności zmian w harmonogramie zabiegów  i zbiorów. Cechuje wysoka elastyczność stosowania – ułatwia on też sprostanie wymogom zrównoważonej produkcji roślinnej, w tym zarządzanie poziomem pozostałości.

Biobójczy środek grzybobójczy Serifel® zapewnia producentom rozwiązanie umożliwiające zaspokojenie zewnętrznych potrzeb i regulacji.

 Stosowany w zintegrowanych programach ochrony, jest wysoce skutecznym ich ogniwem o szerokim spektrum działania grzybobójczego. Ma pozytywny profil toksykologiczny i środowiskowy, dzięki czemu jest bardzo bezpieczny dla użytkowników, środowiska i konsumentów.

Mechanizm działania

Substancją czynną produktu Serifel® jest Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600. Jest to pożyteczna bakteria naturalnie występująca w przyrodzie. Jej zarodniki są zdolne do kiełkowania, rozmnażania  i kolonizacji powierzchni roślin. Najlepiej działa zapobiegawczo, zanim patogeny grzybowe porażą roślinę. Zastosowany profilaktycznie Serifel® ma czas na kiełkowanie, kolonizację powierzchni rośliny i wytworzenie metabolitów zwalczających choroby. Serifel® tworzy „tarczę ochronną” przed szerokim spektrum patogenów dzięki trzem wymienionym niżej mechanizmom działania

Ogólne

Nazwa Serifel
Formulacja Proszek do sporządzania zawiesiny wodnej (WP)
Substancja biologicznie czynna: Bakteria Bacillus smyloliquefaciens szczep MBI600 – 11%


Strona internetowa produktu Serifel