Discus 500 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu quasi-układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni przed chorobami grzybowymi.

Ogólne

NazwaDiscus® 500 WG
FormulacjaGranulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Substancja biologicznie czynna:500 g/kg krezoksym metylu