Technologia BACTIM® NUTRI pomaga zmaksymalizować plony zbóż, rzepaku, kukurydzy i innych gatunków roślin poprzez zwiększenie puli dostępnego azotu, fosforu oraz intensyfikację rozwoju systemu korzeniowego.

Technologia oparta jest o wprowadzenie do gleby unikalnych mikroorganizmów o zdolności do asymilacji azotu atmosferycznego oraz solubilizacji uwstecznionego fosforu. BACTIM® NUTRI zapewnia maksymalne wsparcie wzrostu i rozwoju korzeni i pędów co bezpośrednio prowadzi do zwiększenia plonu oraz lepszego wykorzystania składników pokarmowych na każdym etapie wzrostu roślin.

BACTIM® NUTRI to unikalny dwukomponentowy biostymulator składający się z:

BACTIM® NUTRI to:

Bakterie Azotobacter sp. zawarte w BACTIM® NUTRI N+ efektywnie wiążą azot atmosferyczny, zwiększając pulę dostępnego dla roślin azotu w glebie. Większa ilość azotu w glebie korzystnie wpływa na stan odżywienia roślin w ten pierwiastek i wielkość i jakość plonu.

Bakterie z rodzaju Bacillus sp., zawarte w BACTIM® NUTRI P+ uwalniają uwsteczniony fosfor w glebie. Zwiększenie ilości dostępnego fosforu przyczynia się szybszego wzrostu korzeni i organów plonotwórczych. Dodatkowo, bakterie chronią fosfor z nawozów doglebowych przed chemicznym uwstecznieniem.

Bakterie zawarte w BACTIM® NUTRI N+ i BACTIM® NUTRI P+ syntetyzują i wydzielają do środowiska glebowego związki biologicznie aktywne, tj. enzymy, hormony roślinne, siderofory, które wykazują korzystny wpływ na wzrost i rozwój roślin.

TERMIN STOSOWANIA:

• Produkt można stosować w zespole uprawek przedsiewnych przygotowujących glebę do siewu wszystkich upraw jarych i ozimych (biopreparat może być stosowany we wszystkich systemach przygotowania gleby do siewu i samego siewu).
• Po wschodach roślin uprawnych we wczesnych fazach rozwojowych.

UWAGI:

• Przygotowanie cieczy roboczej: do zbiornika opryskiwacza napełnionego w ½–⅔ wodą i przy włączonym mieszadle wlać BACTIM® NUTRI N+, odczekać do całkowitego rozmieszania, następnie wlać BACTIM® NUTRI P+, zbiornik uzupełnić wodą do zadanej objętości
• Zalecany oprysk średniokroplisty
• W zespole uprawek przedsiewnych, po opryskiwaniu gleby – preparat wymieszać płytko z glebą
• Po wschodach roślin uprawnych preparat stosować w warunkach atmosferycznych, które zapewnią przemieszczenie się mikroorganizmów do gleby np. mżawka
• W trakcie zabiegu unikać dużego nasłonecznienia – zabieg najlepiej wykonać wieczorem.